Informace pouze pro družstevníky

Níže naleznete informace o prodeji družstevních podílů na adrese Jaurisova 19. 

Bytové družstvo Jaurisova 19, družstvo

PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH PODÍLŮ

Vážení majitelé družstevních podílů v Bytové družstvo Jaurisova 19, družstvo. 
Jak jste již byli informováni, vzhledem k plánovaným opravám a investicím se družstvo rozhodlo získat finanční prostředky prodeje dvou družstevních podílů.
Na této stránce naleznete informace, které jsou určené pouze pro Vás do té doby,
než bude zahájen oficiální prodej skrze veřejnou inzerci.

POSTUP PRODEJE

1 - družstevníci

O nabídce družstevních podílů k prodeji jsou prvně informováni stávající družstevníci. V případě zájmu se můžete obrátit na makléře p. Filipa Ondruše a probrat s ním další postup. Čas na vyjádření zájmu je do 11. 9. 2022.

2 - veřejný prodej

V případě, že se do 11. 9. 2022 nenajde vážný zájemce z řad stávajících družstevníků (nebo nájemců nebytových prostor), bude nabídka družstevních podílů vážících se k právu nájmu nebytových prostor umístěna do veřejné inzerce.

3 - rezervační smlouva

V případě zájmu o koupi družstevního podílu bude se zájemcem nejprve podepsána rezervační smlouva a zájemce musí uhradit rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč za jeden družstevní podíl/nebytový prostor.  

4 - schůze družstva

Po připsání úhrady rezervačního poplatku družstvo svolává schůzi, na které dojde ke schválení zájemce o nabytí družstevního podílu. Přestože dojde ke schválení, zájemce se ještě nestává družstevníkem/majitelem družstevního podílu.

5 - převod podílu

Po schválení na schůzi stávajících družstevníků zájemce uhradí doplatek kupní ceny do advokátní úschovy. Jakmile je kupní cena uhrazena do advokátní úschovy, následuje podpis dohody mezi zájemcem a družstvem o  převodu družstevního podílu.

6 - předání prostor

Následně je nebytový prostor předán novému vlastníkovi družstevního podílu. Pokud se jedná o zájemce mimo dům, stává se novým družstevníkem se všemi právy a povinnostmi vážícími se k družstevnímu podílu v Bytovém družstvu Jaurisova 19.

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR