Lektorská
činnost

Níže naleznete vzdělávací instituce, ve kterých aktivně působím jako lektor. Jedná se o firmy zaměřené na vzdělávání dospělých v rámci MBA programů, nebo o firmy se zmařením na otevřené i firmení kurzy. Mojí speciailizací je manažerské vzdělávání, time management, nemovitosti a byznys. Jde o lektorskou nebo poradenskou činnost, mentoring či byznysové poradenství.

Business Institut Praha

Vzdělávací programy MBA

Business Institut EDU a.s.
Kodaňská 558/25 101 00
Praha 10, Vršovice

Business Institut EDU a.s. se řadí mezi nejdéle fungující manažerské školy v České republice. Zakládá si na kvalitě studia a na tom, aby studium představovalo přidanou hodnotu a každý absolvent získal ze studia maximum.

Vzdělávací program ve kterém přednáším:

MBA Mnagement soft skills

Program je navržen pro všechny manažery a vedoucí pracovníky, protože správné a efektivní použití měkkých dovedností je klíčové na všech stupních řízení a napříč různými obory. 

Studijní modul ve kterém přednáším:

Time management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s filozofií a nástroji time managementu., především se zaměřením na time management IV. generace a metodikou sebeřízení v čase. Prostřednictvím modulu jsou získány poznatky o základních složkách efektivního sebeřízení, které jsou prioritou pro nalezení cesty ke spokojenému životu. Studenti si osvojí základní pravidla práce s cíli a zaměří se na využití nejznámějších metod v oblasti dosahování cílů.

European School of Business & Management

Vzdělávací programy MBA

European School of Business & Management
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady

European School of Business & Management SE je držitelem prestižních mezinárodních akreditací od renomovaných zahraničních asociací, získala několik ocenění za vysokou úroveň poskytovaného vzdělávání a je členem mnoha významných organizací zaměřujících se na podporu postgraduálního vzdělávání. Členství v těchto odborných institucích pomáhá působit na zvyšování kvality vzdělávání, na dodržování etických zásad a naplňování principů efektivního vzdělávání.

Vzdělávací program ve kterém přednáším:

MBA Investiční management

Investice jsou jednou z nejrizikovějších a nejrychleji se měnících oblastí podnikového managementu. Cílem specializace MBA Investiční management je poskytnout studentům hlubší přehled z oblasti investování, finančních a burzovních trhů, obchodování a dalších důležitých investičních principů tak, aby byli schopni orientovat se v podmínkách investování a financování v rámci ČR i zahraničí. 

Studijní modul ve kterém přednáším:

Investice do nemovitostí

Cílem modulu je posluchače seznámit se strukturou a fungováním realitního trhu a upozornit na jeho aktuální trendy a specifika. Během modulu se naučí pravidla a postupy týkající se obchodování s nemovitostmi a proniknou do podstaty investic rychle se měnícího realitního trhu. Seznámí se též s nástroji pro výpočty ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti a návratnosti vložených finančních prostředků.

Cadet GO

Otevřené a firemní kurzy

CADET GO s.r.o.
Antala Staška 34, 140 00 Praha 4

Společnost Cadet Go s.r.o. byla založena v roce 2007 a již od svého počátku se specializovala na rozvoj manažerských dovedností a přípravu manažerských talentů. Dnes poskytuje široké portfolio soft skills školení ve formě otevřených kurzů nebo firemních programů. Naše úspěchy a dlouhodobé spolupráce s našimi klienty jsou postavené na vzájemné silné komunikaci a poskytované kvalitě školení.

Vzdělávací program ve kterém přednáším:

MANAŽERSKÁ AKADEMIE

Manažerské dovednosti pro začínající manažery. Otevřený specializovaný program je určen všem manažerům a vedoucím s malou praxí. Unikátní ve svém zacílení na praxi, základní techniky vedení a budování manažerských postojů.